Coldenhovenseweg 85
6961EC Eerbeek
Nederland

Projecten

Een greep uit de statuten

“De Vereniging heeft tot doel de behartiging van de belangen van de in de regio Eerbeek/Loenen gevestigde bedrijven, onder meer met betrekking tot het woon- en werkklimaat van in de bedrijven werkzame werknemers…”

Zij werken hiervoor nauw samen met:

Met het programma Eerbeek – Loenen 2030 werken provincie Gelderland, gemeente Brummen en de Industriekern Eerbeek – Loenen samen. Gezamenlijk verbeteren wij het evenwicht tussen de leefbaarheid en het vestigingsklimaat, maar werken ook aan verduurzaming van de papier-/ kartonindustrie. https://www.eerbeekloenen2030.nl

Projecten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld:

  • Bestemmingsplan Eerbeek Zuid, Centrumplan
  • N786/ Kanaal
  • Burgersterrein (LC)
  • Zonnepanelen
  • Restwarmte
  • Talent en opleiding
  • Eerbeekse Beek
  • Geothermie
  • Hét Papierhart