Coldenhovenseweg 85
6961EC Eerbeek
Nederland

Historie

In oktober 1970 werd de Industriekern opgericht als voortzetting van de “Fabrikantenkring”. Dit illustere gezelschap van Eerbeekse en Loenense ondernemers, opgericht in 1933, kwam eenmaal per maand bijeen in het eetzaaltje van het toenmalige Café Restaurant Nijk. De leden van de fabrikantenkring waren meestal directeur en (mede-)eigenaar van een papierfabriek of een verpakkingsbedrijf. Ieder was beschermheer van minstens één vereniging.

Dat beschermheerschap bracht uiteraard aanzienlijke financiële verplichtingen met zich mee. Plaatselijke verenigingen speelden de heren fabrikanten soms met succes tegen elkaar uit, want niemand wilde onderdoen voor zijn collega’s. De maandelijkse bijeenkomsten bij Nijk brachten orde in het geheel van financiële en andere vormen van steun aan verenigingen en maatschappelijke instellingen. Daarnaast was het bevorderen van het welzijn van de werknemers een belangrijk doel van de fabrikantenkring.

De oprichting van de Industriekern Eerbeek – Loenen luidde een nieuw tijdperk in. De eerste voorzitter van de Industriekern was tevens de eerste niet-eigenaar-directeur in Eerbeek. Het lidmaatschap werd uitgebreid tot kleinere industriële bedrijven en voor het eerst werd lobbyen bij de overheid als een gemeenschappelijke taak gezien. Toch bleef het doel van de Industriekern vooral sociaal, zoals blijkt uit de statuten:
“De Vereniging heeft tot doel de behartiging van de belangen van de in de regio Eerbeek en Loenen gevestigde bedrijven, onder meer met betrekking tot het woon- en werkklimaat van in de bedrijven werkzame werknemers.”
Wie terugkijkt op meer dan 50 jaar Industriekern Eerbeek-Loenen ziet dat het sociale element nog steeds erg belangrijk is.