Eerbeek Loenen 2030

IKEL is al een aantal jaar actief betrokken bij het samenwerkingsverband met de gemeente Brummen en Apeldoorn en last but not least de provincie Gelderland. Om u een beeld te geven van deze samenwerking verwijzen wij u graag naar de website eerbeekloenen2030.nl. Hier kunt u de actuele status van die project volgen.

Read more
Publicatie Position Paper

De Position Paper van de Industriekern Eerbeek Loenen is gepubliceerd. De paper beschrijft hoe de maalindustrie uit de regio Eerbeek-Loenen als motor functioneert voor de regionale economie. Welke ambities en bedreigingen er bestaan rondom de Industriekern en hoe de Industriekern de toekomst voor zich ziet. Wilt u de Position Paper van de Industriekern Eerbeek-Loenen inzien? […]

Read more
N786

Een goede bereikbaarheid is voor het bedrijfsleven in zowel Loenen als Eerbeek van cruciaal belang. De levensader voor elk bedrijf, zeker voor bedrijven die nogal wat aan- en afvoer kennen. Op dit moment wordt de ontsluiting afgewikkeld via voornamelijk de N786 door de dorpen Eerbeek en Loenen richting A50 en A1. De Industriekern Eerbeek Loenen […]

Read more
Eerbeek-Centrum

In dezelfde actualisatie van bestemmingsplan Eerbeek-Zuid worden mogelijke nieuwbouwlocaties voor met name woningbouw gepland en krijgt het centrum van Eerbeek een opknap beurt. De Industriekern Eerbeek Loenen onderschrijft de noodzaak van het opknappen van het centrum van Eerbeek, maar zal tegelijk haar blijven inspannen om oprukkende woningbouw richting bedrijven die daar beperkingen van ondervinden te […]

Read more
Eerbeek-Zuid

Gemeenten hebben de verplichting bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar te vernieuwen. Zo ook op bedrijventerrein Eerbeek-Zuid. Het gebied in Eerbeek waar van oudsher veel bedrijvigheid is gevestigd en dus nogal wat werkgelegenheid. Met name de papier en karton-industrie legt hier een noodzakelijke planologische claim. Bij de vernieuwing/actualisatie van bestemmingsplan Eerbeek-Zuid spant de Industriekern Eerbeek Loenen […]

Read more
Natura 2000

De Industriekern Eerbeek Loenen is actief betrokken bij de totstandkoming van zogenaamde beheersplannen van het Natura 2000 gebied de Veluwe. Natura 2000 is een Europees programma om natuurgebieden in o.a. Nederland met elkaar te verbinden en te versterken. Een ambitie die bestaande en vergunde bedrijvigheid en niet op de laatste plaats: noodzakelijke groei – van […]

Read more