Gezond, schoon werk midden in het groen

Wie terugkijkt op 45 jaar Industriekern Eerbeek-Loenen ziet dat het sociale element nog steeds erg belangrijk is.

"De Vereniging heeft tot doel de behartiging van de belangen van de in de regio Eerbeek/Loenen gevestigde bedrijven, onder meer met betrekking tot het woon- en werkklimaat van in de bedrijven werkzame werknemers..."
- een greep uit de statuten.


Onlangs heeft de Vereniging nog een financiĆ«le bijdrage geleverd aan de restauratie van de enige molen in Nederland met een bovenslagrad, bekend onder de naam "De Oliemolen". Dit op initiatief van de familie Van Zadelhoff, de provincie Gelderland, Waterschap Veluwe, de Rijksdienst Monumentenzorg, het Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen en de Monumentencommissie Brummen.

 

Contact

Industriekern Eerbeek Loenen

Postbus 185

6960 AD Eerbeek


 

email